Namsens Auge

Vi førebur oppsettinga av «Offeret», andre del som følger opp Namsens Auge. Premiere er 21. juni 2017 med framsyningar fram til 25. juni.

banner 2 Namsen-trilogien

Hovudrollene: Kjem

Manus: Torvald Sund, Komponist: Asgeir Skrove
Instruktør scene: Rolf Losnegård, Instruktør song: Torill Bjerken
Produksjonsleiar: Sæterhaug Produksjon ved Trond Martin Sæterhaug 99 61 29 98/ post@namsensauge.no.

Namsens Auge. Eit møte og ein kamp ved Namsens, kor lorden og storbonden står mot fløytarar og vaskertauser sommaren 1939, når krigsskyane heng over Grong og Europa. Svik, lojalitet, fridomskamp og kjærleik. Det spektakulære friluftsspelet har Namsen som scene, elvelandskapet som arena og sørsida i Grong som kulisse.

 

 

Hovudsponsor: https://www.sparebank1.no/content/dam/SB1/bank/smn/om-oss/logo/nedlasting/sparebank1smn/skjerm/rgb_SB1_SMN_verti_pos.jpg

Hovudsamarbeidspartnar: 

Øvrige sponsorar: Comfort Bjørn Seem AS, Retura NT AS, Grong Bilservice AS, NTE, ADCOM Namsos, Noregs Mållag, Overhalla Betongbygg

Offentlege støttespelarar:  Grong Kommune, Teateralliansen og Nord-Trøndelag Fylkeskommune.

Øvrige samarbeidsaktørar i 2016: Grunneigarane på Seem og Seem Arena, Grong Hotell (overnatting og spelfest), Skjenkestova i Skorovas (matservering på arenaen), mCASH og Sparebank1 SMN i Grong (betalingsløysing), Nils Engen AS (buss), UDI, IMDI, Grong Mottakssenter, Namdal Tankrens AS (dotømming), Prosjekt Vikingeland og Trønderlyd AS

Eigarar av Namsens Auge: Spellaget Gauken, Grong Teaterlag, Harran Teaterlag