Namsens Auge

Vi førebur oppsettinga av «Offeret», andre del som følger opp Namsens Auge. Premiere er 21. juni 2017 med framsyningar fram til 25. juni.

banner 2 Namsen-trilogien

Billettar leggast ut for sal vinteren 2017. Eit knippe premierebillettar til 21. juni er lagt ut tor førehandsssal her: BILLETTAR

Hovudrollene: Per Arne Lynum og Sonja Fossland, Mathias Melsæter Rydjord, Thomas Brøndbo og Maria Fiskum, Morten Finvold Dahl. Vi reknar med å bli over 30 aktørar på scenen.

Manus: Torvald Sund, Komponist: Asgeir Skrove
Instruktør scene: Rolf Losnegård, Instruktør song: Torill Bjerken
Produksjonsleiar: Sæterhaug Produksjon ved Trond Martin Sæterhaug 99 61 29 98/ post@namsensauge.no.